Prekonizirati značenje

Prekonizirati znači imenovati ili postaviti nekoga na neku visoku ili odgovornu poziciju. To se najčešće odnosi na imenovanje ili postavljanje nekoga za neku funkciju u državnoj ili crkvenoj instituciji, kao što su ambasador, ministar, biskup, kardinal itd. Taj postupak prekonizacije obično vrši neko odgovorno tijelo ili osoba s ovlašćenjem za takve odluke. Kada neko bude prekoniziran, on ili ona preuzima sve obaveze, odgovornosti i ovlasti koje dolaze s tom pozicijom. Prekonizacija je često rezultat odluka i procjena o tome ko bi bio najprikladniji kandidat za tu funkciju, obično na temelju vještina, iskustva i stručnosti te osobe u određenom području.

Komentari