Prelat značenje

Prelat je naziv koji se koristi u Katoličkoj crkvi za svećenike koji imaju određeni položaj i autoritet u crkvenoj hijerarhiji, ali nisu biskupi. Ovaj naziv se koristi za svećenike koji su obično postavljeni da rade u Rimu ili u Vatikanu, ili koji imaju posebnu ulogu u nekoj biskupiji ili crkvi. Prelati su najčešće imenovani kao članovi kongregacija Kurije, administrativnog tijela Vatikana koje pomaže Papi u upravljanju crkvom. Ova tijela su odgovorna za različite aspekte crkvenog života, kao što su liturgija, nauk, evangelizacija i slično. Prelati su tu da advokatiraju za svoju područnu oblast i da pruže svoje stručno mišljenje Papi i ostalim visokim crkvenim dostojanstvenicima. Prelat se može prepoznati po posebnom crvenom odijelu, koje se naziva "mozzetta", koju nose prelati u znak svog položaja. Osim toga, mogu nositi i posebne simbole na reveru odijela, kao što su zlatni ili srebrni oblik krsta. Važno je napomenuti da postoji nekoliko različitih titula prelata, kao što su monsinjor (za svećenike), prelat (za svećenike koji imaju viši položaj u Vatikanu) i nadbiskup (za svećenike koji vrše određene zadatke i dužnosti u Crkvi).

Komentari