Prelevman značenje

Prelevman je poseban oblik poreza koji se često primenjuje pri uvozu robe ili prilikom izvoza određenih proizvoda iz jedne zemlje u drugu. On služi za zaštitu domaćih proizvođača od konkurencije stranih proizvoda i ima za cilj podizanje cena uvoznih proizvoda, što bi trebalo da stimuliše potrošnju domaćih proizvoda. Prelevman se može primenjivati na razne načine, uključujući fiksne iznose po jedinici uvoza/izvoza (na primer, 2 dolara po kilogramu robe), procenat vrednosti uvoza/izvoza (na primer, 10% od vrednosti robe) ili kombinaciju ova dva tipa. Važno je napomenuti da prelevman nije isto što i carina. Carina je takođe oblik poreza koji se primenjuje na uvoz ili izvoz robe, ali se razlikuje od prelevmana po tome što carina može biti nametnuta kako bi se prikupio prihod i/ili regulisala trgovina, dok prelevman ima za cilj zaštitu domaće proizvodnje. Prelevmani mogu imati različite efekte na privredu. Dok su neki zaštitni prelevmani opravdani i služe zaštiti domaće proizvodnje od nelojalne konkurencije ili održavanju određene industrije, moguće su i negativne posledice. Na primer, previsok prelevman može dovesti do povećanja cena uvoznih proizvoda, što može negativno uticati na potrošače, ali i na domaće industrije koje koriste uvozne sirovine. Takođe, prelevmani mogu dovesti do trgovinskih konflikata između zemalja, kada jedna zemlja nametne prelevman na uvoz robe iz druge zemlje, što može dovesti do prekida trgovinskih odnosa i trgovinskih ratova. Ukratko, prelevman je poseban oblik poreza na uvoz/izvoz robe koji se primenjuje sa ciljem da se zaštiti domaća proizvodnja od konkurencije stranih proizvoda. Efekti prelevmana mogu biti različiti i mogu imati uticaj na potrošače, domaće industrije i međunarodne trgovinske odnose.

Komentari