Premija značenje

Premija je izraz koji se koristi u finansijskom i osiguravajućem sektoru da označi dodatni novčani iznos koji se plaća za neki proizvod ili uslugu. U osiguranju, premija je iznos novca koji osiguranik plaća osiguravajućem društvu kako bi dobio pokriće protiv rizika i štete. Premija osiguranja se određuje na osnovu nekoliko faktora, uključujući vrstu osiguranja, pokriće koje se traži, iznos osiguranja i rizik koji osiguranik predstavlja. Osobe sa većim rizikom plaćaju veću premiju, dok osobe sa manjim rizikom plaćaju manju premiju. Premija može biti plaćena na različite načine: mesečno, tromesečno, polugodišnje ili godišnje, u zavisnosti od politike osiguravajućeg društva i dogovora sa osiguranikom. Važno je napomenuti da premija osiguranja može biti različita za svakog osiguranika, jer se individualno procenjuje rizik koji svako lice nosi na osnovu svojih karakteristika ili poslovanja.

Komentari