Premonstracija značenje

Premonstracija je reč koja se odnosi na Premonstratenski red, katolički monaški red koji je osnovan u Francuskoj u 12. veku. Ime reda potiče od mesta gde je prva premonstratenska opatija, Premontré, osnovana. Red je bio osnovan od strane svetog Norberta, koji je bio sveštenik i asketa, a kasnije i svetac. Premonstratenski red sledi benediktinsku duhovnost, što znači da se monasi pridržavaju pravila Svetog Benedikta, koje podrazumeva poslušnost Bogu, molitvu, pokajanje i asketizam. Osim toga, premonstratski monasi žive u zajednicama, odnosno opatijama, gde zajednički vrše duhovne i materijalne aktivnosti. Premonstratenski red je poznat po svojoj misiji obraćenja i apostolatu. Monasi se posvećuju propovedanju i širenju hrišćanske vere, neguje se liturgijsko bogosluženje i praksa svakodnevnog molitvenog života. U Srbiji je premonstracija imala poseban značaj u srednjem veku. Prva premonstratenska opatija u Srbiji osnovana je 1199. godine u manastiru Mihailovu na Fruškoj gori. Premonstratenci su igrali važnu ulogu u pravljenju veza između katoličke crkve i srpske pravoslavne crkve. Osim što su širili hrišćansku veru među lokalnim stanovništvom, premonstratenci su se bavili i prevođenjem religioznih tekstova, kao i građenjem crkava i manastira. Danas, Premonstratenski red ima prisustvo širom sveta, uključujući Evropu, Amerike, Aziju i Afriku. Poštovanje premonstracijske duhovnosti podrazumeva balans između duhovnog i materijalnog života, težeći prema svetosti i služenju Bogu i zajednici.

Komentari