Preponderancija značenje

Preponderancija se odnosi na dominaciju, premoć ili nadmoć jedne strane, pojedinca ili stvari u odnosu na druge. To znači da jedna strana ili pojedinac ima veću moć, uticaj, snagu ili autoritet u određenoj situaciji ili okruženju. Na primer, u politici, preponderancija može označavati veću političku snagu ili kontrolu jedne političke stranke nad drugima. U vojsci, preponderancija može značiti vojnu nadmoć jedne države ili vojne sile nad drugom. Prema tome, preponderancija može imati veze sa fizičkom snagom, brojnošću, ekonomskom moći, intelektualnom superiornošću ili bilo kojim drugim faktorom koji jednoj strani daje prednost u odnosu na druge.

Komentari