Prepozicija značenje

Prepozicija je gramatička kategorija koja se koristi u jeziku kako bi se označilo odnos između reči ili delova rečenice. Prepozicije se obično koriste kako bi se izrazili lokalni, vremenski, uzročno-posledični, ili druge vrste odnosa između reči ili delova rečenice. U srpskom jeziku, prepozicije su reči koje stoje ispred imenica, zamjenica ili drugih reči kako bi se izrazio odnos prema njima. Na primer, u rečenici "Idem u školu", prepozicija "u" pokazuje da je osoba išla u određenu lokaciju - školu. Drage prepozicije u srpskom jeziku uključuju, ali nisu ograničene na "u", "na", "iza", "ispred", "iznad", "ispod", "iza", "kroz", "s" itd. Prepozicije takođe mogu biti popraćene padežima, odnosno oblicima reči koji se koriste kako bi se odrazili određeni odnosi prema drugim rečima. Na primer, reč "u" može biti praćena različitim padežima da bi se izrazili različiti odnosi, kao što su "u školi" (lokativ), "u školu" (akuzativ) ili "u školi" (instrumental). Ukratko, prepozicije su reči koje se koriste u jeziku kako bi se izrazili odnosi između reči i delova rečenice. One su važan deo gramatičke strukture srpskog jezika i koriste se kako bi se jasno izrazio odnos prema imenicama, zamjenicama ili drugim rečima.

Komentari