Prepozitura značenje

Prepozitura se odnosi na stav rečenice ili njenog dela u kojem se naglasak stavlja na reč koja dolazi pre glavnog glagola. Ova poetska figura koristi se kako bi se postigao određeni ritmički ili estetski efekat u stihu ili pesmi. Prepozitura je često korišćena u staroj i srednjevekovnoj književnosti, ali se može naći i u savremenim pesmama ili pesnicima koji oslanjaju na klasične forme. Ova figura ponekad može biti korišćena kako bi se prekinula uobičajena rečenična struktura ili kako bi se stvorila neka vrsta tenzije ili iznenađenja. Na primer, moguće je da bi uobičajeni redosled reči bio "On je otvorio vrata", ali korišćenjem prepoziture može se dobiti izraz poput "Vrata je on otvorio". Ukratko, prepozitura se odnosi na stavljanje naglaska na reč koja dolazi pre glavnog glagola, koristeći se radi postizanja određenog ritmičkog ili estetskog efekta u pesmi ili stihu.

Komentari