Prerijal značenje

Prerijal je pridev koji se odnosi na stepsku ili ravnu vegetaciju koja je karakteristična za preriju, veliku ravninu prekrivenu travom koja se nalazi u Severnoj Americi. Prerije se često nalaze u centralnim delovima Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Vegetacija na preriji je najčešće sastavljena od visoke trave, dok su drveće i grmlje prilično retki. Ova vegetacija se najbolje razvija u područjima sa umerenom klimom, gde su godišnje padavine dovoljno visoke za podršku rastu biljaka. Prerijalna vegetacija je veoma važna za očuvanje prirodnih ekosistema i za podršku mnogim biljnim i životinjskim vrstama. Na primer, mnoge vrste ptica, sisavaca, gmizavaca i insekata zavise od prerije kao svog prirodnog staništa. Međutim, prerije su takođe podložne promeni zbog ljudske aktivnosti, kao što su poljoprivreda, urbanizacija i isušivanje močvara. Ovo može dovesti do smanjenja prerijalne vegetacije i gubitka staništa za mnoge vrste koje se oslanjaju na ove ekosisteme. Ukratko, pridev "prerijal" se odnosi na stepsku ili ravnu vegetaciju karakterističnu za preriju. To je važan ekosistem u severnoj Americi koji podržava raznovrsnost biljnih i životinjskih vrsta, ali je takođe ugrožen ljudskim aktivnostima.

Komentari