Pres konferencija značenje

Pres konferencija je medijski događaj na kojem predstavnici medija (novinari, televizijske i radio stanice, internet portali) imaju priliku da postavljaju pitanja i dobijaju informacije odgovorne osobe ili grupe. Ovo je obično organizovano sa ciljem objavljivanja važnih vesti, iznošenja zvaničnih izjava ili pružanja dodatnih informacija o određenoj temi. Na pres konferenciji se obično nalazi jedan ili više govornika, koji mogu biti politički lideri, predstavnici kompanija, naučnici, umetnici ili bilo koja druga relevantna osoba za temu koja se obrađuje. Prednost pres konferencija je što omogućavaju novinarima da dobiju direktne informacije iz prve ruke, postavljaju pitanja za razjašnjenje i prenose tačne i verodostojne informacije javnosti. Ovi događaji su važan deo novinarske prakse i omogućavaju efikasno komuniciranje između privrednih subjekata, institucija i medija.

Komentari