Prestabilirana harmonija značenje

Prestabilirana harmonija je muzička teorija koja se odnosi na odnos između akorda u muzici. Osnovna ideja iza prestabilirane harmonije je da su određeni akordi prirodniji i ugodniji u zvuku od drugih. Ovi akordi se nazivaju konsonantnim, dok se akordi koji zvuče manje ugodno nazivaju disonantnim. Prema prestabiliranoj harmoniji, postoje određeni akordi koji se smatraju osnovnim i koji se najčešće koriste u muzici. Ovi osnovni akordi su uglavnom sastavljeni od tonova koji su harmonički povezani i zvuče prirodno zajedno. Na primer, u klasičnoj muzici, osnovni akordi često uključuju tri tonaliteta: tonika, subtoniku i dominantu. Prestabilirana

Komentari