Prestabilirati značenje

Prestabilirati znači unapred podesiti nešto, postaviti određene vrednosti ili podešavanja unapred kako bi se postigao željeni rezultat ili funkcionisanje nečega. Ova akcija se obično vrši pre nego što se određena funkcionalnost ili uređaj koristi, kako bi se obezbedio optimalan rad ili kako bi se pojednostavio dalji proces. Na primer, ako prestiblišemo klima uređaj znači da unapred postavimo odgovarajuću temperaturu i opcije rada na uređaju, na primer, da se spusti temperatura na određeni nivo i uključi funkcija hlađenja. Time se obezbeđuje da klima uređaj bude već podesen na željene parametre i spreman za korišćenje. Drugi primer je prestiblišavanje digitalnog fotoaparata, gde možemo unapred podesiti razne parametre, poput ekspozicije, balansa belog, kontrasta itd. na odgovarajuće vrednosti pre nego što počnemo da fotografišemo, kako bi svaki snimak bio u skladu sa našim postavkama. Prestiblišavanje je korisno jer nam omogućava da na brz i lak način unapred pripremimo uređaje i postavke pre nego što ih zaista koristimo. Time se eliminiše potreba za podešavanjem ili menjanjem postavki tokom samog korišćenja i omogućava nam da odmah započnemo sa željenim radnjama ili aktivnostima.

Komentari