Presumcija značenje

Presumcija je pravno načelo koje se odnosi na pretpostavku ili pretpostavljanje nečega dokazanim ili nepoznatim činjenicama. U osnovi, to znači da se pretpostavlja da je određena činjenica tačna dok se ne dokaže suprotno. Presumcija igra važnu ulogu u pravosuđu, jer olakšava proces donošenja odluka i donosi efikasnost u sudskim postupcima. Na primer, u krivičnom pravu može postojati "presumcija nevinosti", koja znači da se optužena osoba smatra nevinom dok se ne dokaže krivica izvan svake sumnje. Ova pretpostavka štiti prava optuženog i tereti tužioca da dokaže krivicu. Postoje i druge vrste presumpcija u pravu, kao što je "presumcija regularnosti", koja pretpostavlja da su javni zvaničnici obavljali svoje dužnosti na ispravan način dok se ne dokaže suprotno. Takođe, može postojati "presumcija očinstva", koja pretpostavlja da je muškarac otac deteta ako je bio u braku sa majkom deteta u periodu začeća. Važno je napomenuti da se presumpcija može prevladati dokazima. Drugim rečima, ako postoji dovoljno čvrstih dokaza koji opovrgavaju presumpciju, ona može biti pobijena i doneti se suprotna odluka. Ovo podvlači značaj dokazivanja činjenica u pravnoj proceduri.

Komentari