Presupozicija značenje

Presupozicija je pojam koji se koristi u logici i lingvistici, a označava pretpostavku koja se podrazumeva ili implicira u izjavi ili argumentu, bez da je izričito izražena. To znači da se pretpostavlja neka prethodna informacija ili istina na osnovu koje se gradi dalje rasuđivanje. Na primer, u rečenici "Ivan je opet zakasnio na sastanak" postoji presupozicija da je Ivan već ranije zakasnio na neki sastanak. Ova pretpostavka nije izričito izražena, ali se podrazumeva jer se koristi fraza "opet zakasnio". Presupozicije se mogu javljati u različitim oblicima i imaju veliki uticaj na komunikaciju. One omogućavaju skraćivanje rečenica i preneseno značenje, ali takođe mogu biti izvor nesporazuma ako sagovornici ne dele istu presupoziciju. Lingvistička analiza presupozicije uključuje proučavanje konteksta i dodatnih informacija koje su potrebne da bi se razumela pretpostavka. Ako se presupozicija ospori ili ne bude ispunjena, može dovesti do kontradikcije ili nepravilnosti u jeziku. Ukratko, presupozicija je pretpostavka koja se implicitno podrazumeva u izjavi ili argumentu, bez da je izričito izražena. Ona može biti korisna za razumevanje prenesenog značenja i skraćivanje rečenica, ali takođe može dovesti do nesporazuma ako sagovornici ne dele istu presupoziciju.

Komentari