Pretendent značenje

Pretendent je osoba koja pretenduje (pretvara se) da ima pravo, obično na neku titulu, vlast ili poziciju. Ovaj termin se najčešće koristi u političkom kontekstu da označi osobu koja pretenduje da postane vladar ili da nasledi tron. Na primer, kada postoje dvoje ili više osoba koje imaju pravo na presto, svaki od njih može biti pretendent. Međutim, da bi njihov status kao pretendenata bio priznat, često je potrebno da postoji neka vrsta pravnog ili društvenog priznanja ili podrška. U nekim slučajevima, pretendent može biti osoba koja je izgubila vlast ili položaj, ali još uvek smatra da ima pravo na njega. Na primer, bivši predsednik koji je izgubio izbore može postati pretendent na tu funkciju u narednim izborima, ukoliko se odluči da se ponovo kandiduje. Ukratko, pretendent je osoba koja pretenduje na nešto, obično na neku titulu ili vlast, ali da bi to pravo bilo priznato, često je potrebna podrška ili priznanje od strane relevantnih institucija ili društva.

Komentari