Pretericija značenje

Pretericija je figura retorike koja se koristi kako bi se izražavanje postiglo preuveličavanjem ili preterivanjem. Ova figura se koristi da bi se nešto naglasilo ili izrazilo emocije, i često se koristi u književnosti i umetnosti. Kada se koristi pretericija, koristi se pojačavanje ili naglašavanje nečega kako bi se stvorio efekat ili impresija na čitaoca ili slušaoca. Na primer, osoba može reći "čekao sam ceo život" umesto "čekao sam dugo vremena" kako bi se naglasilo koliko je dugo nešto trajalo. Ova figura može biti korisna u pisanju ili govoru za stvaranje vizuelnih slika ili jakih dojmova. Međutim, treba biti oprezan pri upotrebi pretericije, jer preterano koršćenje može izgubiti svoj efekat i biti smatrano neistinitim ili pretencioznim. Ukratko, pretericija je figura retorike koja se koristi za preuveličavanje ili preterivanje u izražavanju u cilju postizanja određenog efekta.

Komentari