Pretermisija značenje

Pretermisija je termin koji se koristi u medicini i označava situaciju kada se beba rodi pre nego što je postigla odgovarajući stepen razvoja i zrelosti. Uobičajeno se smatra da je pretermisija prisutna kada se beba rodi pre 37. nedelje trudnoće. Razlozi za pretermisiju mogu biti različiti i često nisu jasno definisani. Među faktorima rizika koji se mogu povezati sa pretermisijom su: prethodni slučajevi pretermisije u porodici, prethodni pobačaji, infekcije tokom trudnoće, genetski faktori, stres, fizičko naprezanje, pušenje, problemi sa placentom ili cerviksom. Pretermisija može biti rizična za bebu jer njen razvoj još uvek nije završen. Bebe rođene pre vremena mogu imati niske težine, slabije sposobnosti disanja, težnosti kod regulacije telesne temperature i druge zdravstvene probleme. Neke bebe mogu zahtevati posebnu negu u neonatalnoj jedinici intenzivne nege (NNJIN). Tim lekara i medicinskog osoblja pruža intenzivnu negu bebama rođenim pre vremena kako bi pomogli u njihovom zdravlju i razvoju. Ovi timovi se fokusiraju na održavanje vitalnih funkcija beba, brigu o njihovoj ishrani, prevenciji infekcija i lečenju drugih zdravstvenih problema. Uz pravilnu negu i podršku, većina beba rođenih pre vremena može se oporaviti i pridružiti porodici kod kuće nakon nekoliko nedelja ili meseci. Redovna pratnja pedijatra i razvojna procena su obično deo plana lečenja kako bi se osiguralo da se beba adekvatno prati i podržava u postizanju postepenog razvoja.

Komentari