Pretor značenje

Pretor je bio zvaničnik u drevnom Rimskom Carstvu koji je imao različite funkcije i odgovornosti tokom različitih perioda. U doba Republike, pretori su bili jedna od najviših magistratura i bili su odgovorni za administraciju pravde i upravljanje gradom Rima. Svake godine, bilo je dvoje pretora koje su birali senatori, a kasnije i narodna skupština u obliku comitia centuriata. Jedna od glavnih uloga pretora bila je da presuđuje u privatnim i krivičnim slučajevima. Takođe su bili zaduženi za organizaciju sudskih procesa i obezbeđivanje pravičnog i efikasnog sistema pravde. Kao vrhovni sudije, pretori su donosili odluke i izricali presude u skladu sa zakonima i običajima. Oni su takođe imali ovlašćenja da primene kazne, uključujući novčane kazne, zatvor i smrtnu kaznu. Pretori su takođe imali određenu političku moć. Kada bi Rim bio bez konzula, pretori su preuzimali vođstvo i obavljali konzulske funkcije. Mogli su da predlažu zakone i donose administrativne odluke. Ukoliko je bio izaslan kako bi vodio vojsku, pretor je takođe stekao vojna ovlašćenja. U kasnijim periodima Rimskog Carstva, uloga pretora se promenila. Car je preuzeo veći deo vlasti i izbor pretora postao je formalnost. Pretori su uglavnom obavljali administrativne poslove, kao što je upravljanje provincijama i nadzor nad javnim radovima. Ukratko, pretor je bio zvaničnik u Rimu koji je bio odgovoran za administraciju pravde, upravljanje gradom i obavljanje administrativnih poslova. Oni su predstavljali važan deo rimske političke i pravne strukture, igrajući ključnu ulogu u održavanju reda i pravičnosti u društvu.

Komentari