Prevalentan značenje

Reč "prevalentan" označava nešto što je dominantno ili široko rasprostranjeno u nekom kontekstu ili oblasti. Može se koristiti da opiše nešto što je često ili uobičajeno prisutno, ili da se naglasi da je nešto prevladavajuće u odnosu na ostale stvari ili pojave. Na primer, ako kažemo da je neka bolest prevalentna u nekom regionu, to znači da je ta bolest česta ili rasprostranjena među ljudima u tom regionu. Isto tako, ako kažemo da je neki trend predominantan u modnom svetu, to znači da je taj trend dominantan ili vodeći u odnosu na ostale trendove. Reč "prevalentan" može se koristiti i da se opiše mišljenje, stav ili uverenje koji su veoma široko prihvaćeni ili dominantni u društvu. Na primer, možemo reći da je verovanje u natprirodne sile prevalentno u nekoj kulturi, što znači da je to uverenje dominantno ili rasprostranjeno među ljudima te kulture. Dakle, kada kažemo da je nešto prevalentno, to znači da je to nešto dominantno, često ili široko rasprostranjeno u određenom kontekstu.

Komentari