Prezbiterijanci značenje

Prezbiterijanci su verska denominacija koja potiče iz protestantske reformacije. Naziv "prezbiterijanci" dolazi od grčke reči "prezbiter", što znači "stariji" ili "starosedelac". Prezbiterijanci veruju da se crkva treba organizovati na osnovu sistematske uprave od strane zborova prezbitera ili starijih, koji su izabrani iz svoje zajednice i imaju dužnost da nadziru duhovni i administrativni život crkve. Ključno učenje prezbiterijanaca je ideja o "suverenosti Božijoj" - da je Bog jedini vrhovni autoritet u svim stvarima, uključujući veru i praksu crkve. Ta doktrina se odražava u organizaciji i upravi prezbiterijanske crkve. Prezbiterijanci veruju u biblijski temeljeno učenje, i smatraju Svetu Bibliju za reč Božiju. Prezbiterijanska crkva ima hijerarhijsku strukturu, sa različitim nivoima crkvenih tela koja donose odluke. Na lokalnom nivou, crkva se organizuje u zborove (crkve), koje predstavljaju zajednice vernika koji se okupljaju na određenom mestu. Na regionalnom nivou, crkve su povezane kroz sinode ili presviterijume, koji nadziru crkve unutar određene teritorijalne jedinice. Na višem nivou, postoji Generalna skupština ili Sinod, koja predstavlja najviši organ za donošenje odluka unutar prezbiterijanske crkve. Prezbiterijanska crkva obično praktikuje krštenje novorođenčadi kao znak saveza između Boga i vernika, ali takođe prihvata i krštenje odraslih osoba koje su prihvatile veru. U pogledu bogosluženja, prezbiterijanska crkva obično sledi određeni redosled, koji može uključivati molitve, čitanje Biblije i propovedanje. Prezbiterijanska crkva je prisutna širom sveta, a njeni sledbenici se obično vode principima vere, pobožnosti i služenja kao put ka ličnom i zajedničkom duhovnom rastu.

Komentari