Prezervativan značenje

Izraz "prezervativan" se najčešće koristi u značenju da neko ponašanje ili stav osobe pokazuje oprez ili obazrivost. Prezervativ je rekvizit koji se koristi kao zaštita prilikom seksualnih odnosa kako bi se sprečila trudnoća ili prenošenje polno prenosivih bolesti. U kontekstu metaforičke upotrebe, biti "prezervativan" znači biti obazriv, brinuti o svom zdravlju i sigurnosti, biti odgovoran i predvideti potencijalne rizike i posledice pre nego što se učini nešto. Na primer, može se reći da je neko "prezervativan vozač" ako vozi oprezno i poštuje saobraćajna pravila, ili da je "prezervativan investitor" ako pažljivo razmatra opcije pre ulaganja novca i pravi planove kako bi se izbegli gubici. U osnovi, biti "prezervativan" je biti svestan potencijalnih opasnosti i preduzimati korake zaštite kako bi se minimizirali rizici i izbegle nepoželjne posledice.

Komentari