Princ značenje

Princ je titula koja se koristi za muško nasledno sinovlje monarha. U monarhiji, princ je član kraljevske porodice sa pravom na presto ili nasleđivanje vlasti. Prinčeva uloga i status zavise od podele vlasti u određenoj monarhiji i pravila nasleđivanja. Obično se princevi rađaju u kraljevskoj porodici i automatski dobijaju titulu princa. Oni su često deo ceremonija, imaju društveni uticaj i sprovode neke diplomatske dužnosti u ime monarha. U zavisnosti od zemlje, princ može biti nasledni prestolonaslednik ili manje važan član kraljevske porodice. Na primer, u Velikoj Britaniji, princ od Velsa je titula naslednog prestolonaslednika, dok drugi članovi kraljevske porodice kao što su princ Hari ili princ Endrju imaju manju ulogu u političkom i javnom životu. Takođe može postojati više nivoa prinčeva. Na primer, u nekim zemljama postoji titula "knez" koja se koristi za plemiće nižeg ranga od prinčeva. Važno je napomenuti da se princ takođe može odnositi i na vojvodu ili vojvodua, koji su plemići sa visokim društvenim statusom, ali bez nasledne uloge u monarhiji. U nekim slučajevima, kralj može dodijeliti titulu princa nekoj osobi kao priznanje za njihove usluge ili kao počasti.

Komentari