Prior značenje

Reč "prior" potiče iz latinskog jezika i u srpskom jeziku se koristi kao pridev koji znači "prethodni" ili "raniji". Može se koristiti da označi nešto što se desilo ili postojalo pre nečega drugog. Takođe, "prior" se često koristi kao imenica koja označava osobu koja ima rang ili položaj koji je viši od ostalih, posebno u nekim verskim ili redovničkim zajednicama. Na primer, prior može biti vođa u manastiru ili neka druga vrsta upravnika u nekoj organizaciji. U nekim kontekstima, "prior" se koristi da označi nešto što je veći ili važniji od ostalih. Na primer, može se reći da nešto ima prioritet, što znači da je prioritetno ili važnije od drugih stvari. Sve u svemu, "prior" se koristi da označi nešto što je prethodno ili ranije, ili nešto što je više ili važnije od ostalih.

Komentari