Privativan značenje

Izraz "privativan" se koristi za opisivanje nečega što se karakteriše odsustvom ili nedostatkom određene osobine, svojstva ili kvaliteta. Privativan se odnosi na negaciju ili nedostatak nečega, tj. označava da nešto ne poseduje određenu karakteristiku koju bi inače imalo. Na primer, možemo reći da je neko privativno obrazovan ukoliko nema formalno obrazovanje ili ne poseduje određene veštine koje se obično smatraju deo nekog obrazovanja. Takođe, možemo opisati neki predmet kao privativan ako ne poseduje neke uobičajene funkcionalnosti ili karakteristike koje bi inače imao. Na primer, možemo reći da je mobilni telefon bez interneta privativan, jer ne poseduje tu mogućnost koja se danas smatra gotovo standardnom. Ovaj termin može se koristiti i u filozofiji, gde se privativno odnosi na nedostatak nečeg u odnosu na idealni ili potpuni oblik tog nečeg. Tako se, na primer, u filozofskim diskusijama može reći da je zlo privativno dobro, jer zlo predstavlja nedostatak dobra. Sve u svemu, izraz "privativan" se koristi da označi negaciju ili nedostatak određene osobine ili karakteristike, bilo da se radi o nekoj osobi, predmetu, pojavi ili konceptu.

Komentari