Probabilan značenje

Probabilan znači da je nešto često, ali ne uvek, moguće ili verovatno da se desi ili ostvari. To znači da postoji verovatnoća, ili šansa, da se nešto dogodi ili ostvari, ali nije garantovano. Verovatnoća može biti izražena u procentima, gde veći procenat ukazuje na veću verovatnoću da se događaj ostvari, ili u drugim merama koje mere koliko je nešto verovatno. Na primer, ukoliko meteorolog najavljuje kišu sa 70% verovatnoće, to znači da postoji 70% šanse da će kiša pasti, ali ne možemo biti sigurni jer postoji i 30% šanse da neće pasti kiša. Probabilnost se koristi u različitim oblastima i može nam pomoći da predvidimo ili procenimo šta se može desiti u budućnosti, ali uvek uz svest da ne postoji apsolutno sigurnosti.

Komentari