Probabilizam značenje

Probabilizam je moralna doktrina koja se odnosi na donošenje odluka u situacijama neodređenog ishoda ili kada nije jasno koja je moralno ispravna ili ispravnija opcija. U ovim situacijama, probabilizam predlaže da se može prihvatiti opcija čiji ishod ima najveću verovatnoću da bude dobar, čak i ako postoje određeni faktori koji upućuju na to da bi ishod mogao biti loš. Osnovna ideja probabilizma je da se donosi odluka koja najvećom verovatnoćom vodi ka sreći ili dobru za većinu ljudi. To znači da se mogu prihvatiti i opcije koje imaju neizvesnost ili koje mogu imati negativne posledice, ukoliko su te opcije verovatnoće da donesu sreću veće nego verovatnoće za donošenje nesreće. Probabilizam može biti kontroverzan jer postavlja pitanje koliko visoka verovatnoćnost mora biti da bi se neka opcija prihvatila kao moralno ispravna. Takođe postavlja pitanje da li su moralnost i sreća međusobno povezane i da li je dozvoljeno prihvatiti opciju koja je moralno diskutabilna, ali ima visoku verovatnoću za donošenje sreće. U praksi, probabilizam se često primenjuje u etičkim odlukama u medicini ili poslovnim situacijama gde se moraju doneti odluke koje imaju neizvesne ishode. Probabilistički pristup može biti koristan u situacijama kada nema jasnog normativnog okvira ili kada se suočavamo sa delikatnim moralnim dilemama.

Komentari