Profesionalnost značenje

Profesionalnost se odnosi na ponašanje, veštine, kompetencije i stavove koje očekujemo od osobe koja je profesionalno obučena i koja obavlja svoj posao na visokom nivou stručnosti. Profesionalna osoba se prepoznaje po tome što se ponaša odgovorno, posvećeno i etički, a svim svojim postupcima pokazuje da dobro vlada veštinama i znanjima koja su potrebna za obavljanje njegovog ili njenog posla. Profesionalnost podrazumeva poštovanje rokova, dobro upravljanje vremenom, efikasnost, ali i sposobnost da se primi kritika i da se iz nje nauči. Profesionalac je takođe neko ko se stalno usavršava i trudi da ostane u koraku sa najnovijim trendovima i inovacijama u svojoj oblasti. Takođe, profesionalnost podrazumeva i sposobnost da se uspostavi odgovarajuća komunikacija sa ljudima, da se razumeju njihove potrebe i zahtevi, te da se na njih odgovori na najbolji mogući način. Profesionalci poštuju pravila svog zanimanja, nezavisno od svojih ličnih stavova. Očekuje se da će se ponašati profesionalno u svim situacijama, čak i kada su pod stresom ili se suočavaju sa velikim pritiskom. Pored svega navedenog, biti profesionalan uključuje i poštovanje prema svim kolegama, bez obzira na njihov rang ili poziciju, poštovanje prema radnom mestu i prema svojim zadacima.

Komentari