Profilantičan značenje

Reč "profilantičan" je pridev izveden od imenice "profilaksa". Profilaksa se odnosi na preventivne mere koje se preduzimaju u cilju prevencije ili suzbijanja bolesti, poremećaja ili problema. Dakle, nešto što je "profilantično" znači da ima svojstva ili karakteristike koje su usmerene ka prevenciji. Na primer, može se reći da je neka vakcina profilantična ako je njena svrha da prevenira određenu bolest. Takođe, neki lekovi mogu biti profilantični ako se koriste za sprečavanje pojave nekih neželjenih efekata ili komplikacija. U širem smislu, termin "profilantičan" se može primeniti i van medicinskog konteksta. Na primer, neka politika ili strategija može biti profilantična ako su njeni ciljevi usmereni na prevenciju ili smanjenje rizika od određenih problema ili situacija. Pored toga, osoba može biti opisana kao profilantična ako je sklonija preduzimanju preventivnih ili zaštitnih mera kako bi izbegla moguće probleme ili neželjene posledice. Kao što vidimo, biti profilantičan znači prepoznati važnost i potrebu za preduzimanjem preventivnih mera kako bismo zaštitili svoje zdravlje, sprečili probleme i smanjili rizike.

Komentari