Progastor značenje

Progastor je reč koja se najčešće koristi u šahovskoj terminologiji, a označava figuru, odnosno šahovsku figuru koja se koristi za šahovske takmičarske mečeve. Progastor je jedna od šest vrsta figura u šahu i obično se posmatra kao figura sa većom vrednošću i uticajem u odnosu na ostale figure. Ona se kreće dijagonalno u svim pravcima, odnosno za razliku od topa koji se kreće samo ravno, ili od skakača koji može da skače preko drugih figura. Jedna od specifičnosti progastora je ta da može da kontroliše veći broj polja u odnosu na ostale figure. Dakle, progastor može kontrolisati sve polja određene boje na šahovskoj tabli, bilo da su to bela ili crna polja, u zavisnosti od boje progastora. U šahovskim takmičenjima i partijama, progastori se često nagrađuju i koriste kao ključne figure u strategijama igrača. Njihova viša vrednost često dovodi do situacija gde se presudni potezi ili kombinacije grade oko progastora. Ukratko, progastor je figura u šahu koja se kreće dijagonalno, ima veću vrednost u odnosu na druge figure i često se koristi kao ključna figura u šahovskim takmičenjima.

Komentari