Proleter značenje

Proleter je izraz koji se obično koristi za opisivanje radnika koji se bave fizičkim radom, naročito u industriji. Ovaj pojam ima socijalističke konotacije i često se koristi u kontekstu radničke klase, borbe za radnička prava i socijalnu pravdu. Izraz "proleter" potiče iz latinskog jezika, gde "proletarius" označavao osobu koja nema bogatstva i imovine, već samo sposobnost za rađanje potomaka. U rimskom društvu, proleteri su bili najsiromašniji sloj stanovništva, čije su glavne dužnosti bile rađanje i održavanje vojske. U toku 19. i 20. veka, izrazi "proletar" i "proleterijat" su počeli da se koriste u marksističkoj teoriji da bi se označila radnička klasa koju karakteriše fizički rad i koja nema sopstvene proizvodne sredstva. Po marksističkoj teoriji, proleterijat, kao najbrojniji i najsiromašniji društveni sloj, je ključna snaga za rušenje kapitalističkog sistema i uspostavljanje socijalizma. U današnjem kontekstu, izraz "proleter" se ne koristi toliko često kao ranije, ali može se još uvek koristiti za opisivanje radnika u industriji ili za označavanje ljudi koji nemaju politički ili ekonomski moć.

Komentari