Prolog značenje

Prolog je logički programski jezik koji se koristi za rešavanje problema veštačke inteligencije. Njegov naziv potiče od izraza "programiranje u logici". Prolog se zasniva na matematičkoj disciplini zvanoj matematička logika. U Prologu, programiranje se vrši pisanjem baza činjenica i pravila. Ove činjenice i pravila se mogu koristiti da se razviju kompleksne logičke strukture i rešenja za probleme. Prolog koristi logički zaključivač koji radi na osnovu unapred zadatih pravila da bi pronašao ispunjenja upita koje mu korisnik postavi. Glavna karakteristika Prologa je njegova deklarativnost. To znači da umesto da se fokusira na "kako" izvršiti određeni algoritam, Prolog se fokusira na "šta" treba uraditi. Programer samo treba da definiše pravila i činjenice, a Prolog će se automatski pobrinuti da pronađe odgovarajuće rešenje. Prolog se često koristi za rešavanje problema koji se mogu opisati u smislu logičkih veza i pravila, kao što su problemi pretrage, analiza jezika, verifikacija softvera, ili čak problemi iz oblasti veštačke inteligencije. Prolog je takođe popularan izbor za ekspertne sisteme, gde se stručno znanje može predstaviti logičkim pravilima i činjenicama. Ukratko, Prolog je programski jezik koji se koristi za rešavanje problema veštačke inteligencije. Njegova deklarativna priroda i upotreba logičkih pravila čine ga moćnim alatom za opisivanje i rešavanje različitih problema.

Komentari