Promemorija značenje

Promemorija je računarska komponenta ili uređaj koji se koristi za privremeno skladištenje podataka koje računar koristi često ili nedavno. Ova skladištena podaci se brzo i efikasno mogu pristupiti, što često ubrzava i olakšava rad računara. Promemorija se obično nalazi između procesora i glavnog skladišta podataka, kao što je RAM (radna memorija). Ona je bliža procesoru nego što je glavno skladište podataka, što omogućava da se podaci brže prenesu između procesora i promemorije. Postoje različite vrste promemorija, uključujući keš memoriju (L1, L2, L3), diskovni keš (cache), kao i virtuelnu memoriјu. Keš memorija, na primer, se koristi na nivou procesora i nalazi se između procesora i RAM-a. Ona privremeno skladišti podatke koje procesor koristi najčešće ili neposredno. Keš memorija ima veoma brz pristup, pa sprečava zastoj (eng. bottleneck) koje bi moglo da nastane zbog sporijeg pristupa RAM-u. Diskovni keš, s druge strane, se koristi da bi se privremeno čuvali podaci koje često čitamo ili pišemo na hard disku. To omogućava da se brzo pristupi tim podacima, bez potrebe za čitanje ili pisanjem direktno na samom disku. Virtuelna memorija je sloj koji se koristi da bi se omogućilo računaru da koristi veće količine podataka nego što je dostupno u fizičkoj (RAM) memoriji. Ova promemorija je smeštena na hard disku i koristi se za skladištenje podataka koji nisu trenutno u upotrebi. Kada se ti podaci trebaju koristiti, virtuelna memorija se koristi za brzo prebacivanje podataka između diska i fizičke memorije. Sve ove vrste promemorije imaju za cilj da ubrzaju rad računara tako što privremeno skladište podatke koje računar koristi često ili nedavno. Na taj način se smanjuje vreme pristupa podacima i olakšava rad procesora.

Komentari