Pronuncijamento značenje

Pronunciamiento je izraz koji se koristi u španskom jeziku da opiše javno izražavanje mišljenja, stavova ili političkih ciljeva od strane vojnog vođe ili grupe vojnika. Izraz potiče od glagola "pronunciar", što znači "glasno izreći" ili "objaviti". Tokom 19. i 20. veka, u mnogim španskim zemljama, kada bi vojni lider ili grupa vojnika izrazili svoj "pronunciamiento", to je obično značilo da su objavili svoj otpor prema postojećoj vlasti ili da su izrazili svoju podršku određenoj političkoj agendi. To bi često vodilo do puča, vojnog prevrata ili promene političkog režima. Pronunciamientoima su obično prethodile političke napetosti ili nesuglasice unutar zemlje. Vođe vojnih jedinica ili vojnih garnizona bi javno objavili svoje pronunciamiento putem deklaracija, manifesta, ili izjava u medijima. Njihov cilj bio je da privuku podršku drugih vojnih ili političkih grupa, kao i da pridobiju simpatije šire javnosti. Ovi vojni lideri bi često uzimali kontrolu nad ključnim gradovima, vojnim bazama ili institucijama, a ponekad i širili svoju kontrolu na ceo region ili zemlju. Ponekad bi vojni lideri pozvali na akciju ostale vojnike da im se pridruže u pobuni, dok bi u drugim slučajevima vođa pronunciamientoa sam preuzeo kontrolu nad snagama koje već ima pod svojom komandom. Važno je razumeti da su pronunciamientos bili tipični za španske zemlje, a naročito su bili prisutni u Meksiku i većem delu Južne Amerike tokom 19. i ranog 20. veka. Njihova frekvencija i značaj značajno su se smanjili sa razvojem demokratskih institucija i ustavnih promena u tim zemljama. Danas, izraz pronunciamiento obično se koristi istorijski, kako bi se opisali vojni prevrati ili politički sukobi iz prošlosti.

Komentari