Proplazma značenje

Proplazma je unutrašnja, živa materija ćelija biljaka i životinja. To je deo ćelije koji se nalazi između ćelijske membrane i jezgra. Proplazma se sastoji od citozola, organela, raznih molekula i jedinjenja koja su neophodni za život i funkciju ćelije. Citozol je tečni deo proplazme i čini najveći deo ćelije. U njemu se odvijaju mnoge biohemijske reakcije i procesi kao što su metabolizam, sinteza proteina, proizvodnja energije itd. Citozol je bogat različitim molekulima kao što su enzimi, proteini, lipidi, šećeri i joni. Organele su strukture unutar proplazme koje obavljaju specifične funkcije u ćeliji. Neka od najpoznatijih organela su mitohondrije koje proizvode energiju za ćeliju, endoplazmatski retikulum (ER) koji je uključen u sintezu proteina i lipida, Golgijev aparat koji pomaže u obradi i distribuciji proteina, kao i hloroplasti koji su prisutni samo u biljnim ćelijama i u njima se odvija proces fotosinteze. Proplazma takođe sadrži i brojne molekule kao što su nukleinske kiseline (DNK i RNK), amino kiseline, masne kiseline, šećeri, vitamini i druge hemijske jedinjenja neophodne za normalno funkcionisanje ćelije. Sve ove komponente proplazme su međusobno povezane i zajedno omogućavaju normalno funkcionisanje i održavanje ćelije. Proplazma je mesto gde se odvijaju brojni važni procesi, kao što su prenos signala između ćelija, metaboličke reakcije, sinteza proteina i mnoge druge biološke funkcije. Bez proplazme, život ćelije ne bi bio moguć.

Komentari