Proporcioniran značenje

Izraz "proporcioniran" se koristi za opisivanje nečega što je uravnoteženo, harmonično ili skladno u pogledu veličine, oblika ili sastava. Kada kažemo da je nešto proporcionirano, to znači da su različiti delovi tog objekta ili pojave usklađeni i međusobno se dopunjuju. Na primer, možemo reći da je nečije telo proporcionirano ako su njegove različite komponente, kao što su ruke, noge, torzo i glava, skladno raspoređene i da međusobno pravilno odgovaraju po veličini. Ovo se odnosi i na simetriju tela - ako su leva i desna strana tela u odgovarajućim proporcijama, to doprinosi općoj proporcionalnosti. Takođe, možemo reći da je neki predmet proporcioniran ako njegova forma i dimenzije odgovaraju njegovoj nameni ili svrsi. Na primer, kada govorimo o dizajnu nameštaja, reći ćemo da je nameštaj proporcioniran ako su komadi u skladu sa estetikom i funkcijama koje treba da obavlja. Općenito, izraz "proporcioniran" se koristi kao pozitivna karakteristika kada se opisuje ravnoteža ili estetska privlačnost nečega. To znači da je nešto harmonično i da izgleda dobro, jer su njegove komponente pravilno usklađene, te dopunjuju jedna drugu.

Komentari