Protonotar značenje

Protonotar je zvanje u crkvenoj hijerarhiji, koje se uglavnom koristi u Katoličkoj crkvi. Reč "protonotar" potiče od grčke reči "πρωτονόταρος" (prōtonótaros), što znači "prvi pisar" ili "prvi sekretar". Protonotari predstavljaju visoku dužnost i čast u hijerarhiji Katoličke crkve. Oni su posebno odabrani sveštenici koji su blisko povezani sa papom. Protonotari su podijeljeni u tri stepena: apostolski protonotari, patrijarhalni protonotari i prelati protonotari. Svaki stepen ima svoju funkciju i položaj u crkvenoj administraciji. Apostolski protonotari obično su sveštenici koji služe u Vatikanu i blisko su povezani sa Svetim sedištem. Oni se često biraju među vrhunskim, iskusnim sveštenicima i imaju posebnu privilegiju da nose određene simbole, kao što su crvena toga, mantija ili mozetta. Patrijarhalni protonotari su sveštenici koji su blisko povezani sa patrijarsima ili drugim visokim crkvenim dostojanstvenicima u pojedinim eparhijama (administrativnim jedinicama u Katoličkoj crkvi). Oni svoju službu obavljaju u eparhijskoj administraciji ili su članovi patrijarhalnih sinoda. Prelati protonotari su često odabrani sveštenici koji služe kao kanonici u nekoj katedrali ili sektoru. Njihova glavna dužnost je da podrže biskupe u njihovim pastoralnim aktivnostima. Važno je napomenuti da protonotari predstavljaju zvanje u crkvenoj hijerarhiji, ali to ne znači da su automatski arhidi

Komentari