Provizionalan značenje

Provizionalan je pridjev koji se koristi za opisivanje nečega što je privremeno, privremene prirode ili ima privremeni karakter. Ova reč dolazi od latinskog izraza "provisio" što znači predviđanje ili unapred određivanje. Kada nešto nazivamo provizionalnim, to znači da je to privremeno rešenje ili stanje koje će se verovatno promeniti ili biti zamenjeno kasnije. Na primer, ako imamo privremeni zakon ili privremenu odredbu, to znači da će ta mera biti u primeni samo određeni period vremena, dok se ne donese trajno rešenje ili regulativa. Provizionalno može biti i nešto što je u fazi razvijanja ili ispitivanja, a još uvek nije potpuno završeno ili nedvojbeno. Na primer, ako imamo provizionalne rezultate ili nalaze, to znači da su oni samo trenutni i podložni mogućim promenama ili proverama. Provizionalnost se takođe može koristiti i za opisivanje privremenog ili nesigurnog statusa nečega. Na primer, ako je neko zaposlen provizionalno, to znači da ima privremeni posao koji može biti preispitan ili ukinut u nekom trenutku. Ukratko, provizionalan je nešto što je privremeno, podložno promenama ili još uvek u procesu razvoja.

Komentari