Psihodinamika značenje

Psihodinamika je pravac u psihologiji koji se bavi proučavanjem dinamike unaših psihičkih procesa i međusobnih odnosa između svesti, nesvesnog i podsvesti. Ovaj pravac se temelji na pretpostavci da iza svakog našeg psihičkog fenomena postoji neka psihička sila koja ga pokreće. Ta psihička sila se naziva Životna energija ili libido. Psihodinamika istražuje kako ova psihička energija utiče na naše ponašanje, misli i emocije. Prema psihoanalitičkoj teoriji, koja je jedan od grana psihodinamike, postoji svesni deo naše psihe, koji predstavlja ono što smo svesni i na šta obraćamo pažnju, ali takođe postoji i veliki deo naše psihe koji je nesvestan i nedostupan svesti, ali ipak utiče na naše postupke. Ova nesvesna psiha je formirana od sadržaja koje smo potiskivali ili potisnuli iz različitih razloga, kao što su traumatična iskustva ili društvene norme. Psihodinamika proučava kako ovi nesvesni sadržaji utiču na naše želje, potrebe i ponašanje, kao i naše odnose sa drugima. Psihodinamika takođe ispituje različite koncepte kao što su odbrambeni mehanizmi, koji su psihološki mehanizmi koje koristimo da bismo zaštitili svoju psihičku ravnotežu od konflikata između svesnog i nesvesnog dela naše psihe. Ovi mehanizmi mogu biti negativni, kao što je potiskivanje ili projekcija, ili mogu biti konstruktivni, kao što je humor ili sublimacija. Psihodinamika se takođe bavi proučavanjem psihosexualnog razvoja, koji je teorija koja se odnosi na to kako se naše seksualne energije razvijaju kroz različite faze života, koje utiču na naše ličnosti i odnose. Ukratko, psihoanaliza ili psihodinamika je pristup koji proučava nesvestane procese u našoj psihi, kao i njihovu ulogu u našem ponašanju i emocionalnom životu. Ovaj pristup se fokusira na razumevanje unutrašnjih konflikata, motivacija i odbrambenih mehanizama koji oblikuju našu psihu i utiču na naše mentalno zdravlje i funkcionisanje.

Komentari