Psihofonija značenje

Psihofonija je pojam koji se koristi u paranormalnom istraživanju i označava mogućnost komunikacije sa duhovima ili entitetima putem glasa. Reč "psihofonija" dolazi iz grčkog jezika, od reči "psyche" što znači duša i "phone" što znači zvuk. Praktičari parapsihologije veruju da je moguće uspostaviti kontakt sa dušama preminulih ljudi ili drugim duhovnim entitetima. Ovaj kontakt se ostvaruje putem snimanja zvukova ili glasova koji su van dometa ljudskog sluha. To se obično radi pomoću elektronskih uređaja kao što su diktafoni, mikrofoni ili specijalizovane psihofonične opreme. Neki teoretičari smatraju da duhovi ili entiteti koriste ovu tehniku kako bi preneli svoje poruke ili ostvarili komunikaciju sa živima. Zvukovi koji se snimaju obično su šapat, nepovezani glasovi ili čak jasno izgovorene reči ili rečenice. Ovi zvukovi se obično snimaju na mestima koja se smatraju ukletim ili gde postoji prisustvo duhova. Ipak, treba napomenuti da skeptici često odbacuju postojanje psihofonije i smatraju je ili proizvodom slučajnosti ili psihološkim fenomenom koji se javlja usled sugestibilnosti osoba koje učestvuju u istraživanju. Naime, može se dogoditi da pojedinac čuje određene zvukove i interpretira ih kao glasove ili poruke, iako te zvukove drugi ne percipiraju. U svakom slučaju, psihofonija je fascinantno polje koje izaziva interesovanje kako skeptika, tako i paranormalnih istraživača, otvarajući pitanja o prirodi duhova i mogućnosti komunikacije sa onostranim svetom.

Komentari