Pubiotomija značenje

Pubiotomija je medicinski postupak koji se koristi za olakšanje porođaja u slučajevima kada je potrebno povećanje otvora karličnog prstena, odnosno širenje kostiju karlice da bi se omogućio prolazak ploda kroz porođajni kanal. Ovaj postupak se obično koristi u hitnim situacijama kada vaginalni porođaj nije moguć ili je rizičan za majku ili plod. Pubiotomija se obavlja pod kontrolom lokalne ili opšte anestezije, u zavisnosti od okolnosti i procene lekara. Postupak podrazumeva presecanje pubičnih kostiju sa obe strane, kako bi se povećao prečnik karličnog prstena. Nakon pubiotomije, kosti mogu biti pričvršćene za privremeno ili trajno osiguranje. Ova intervencija se obično vrši samo u hitnim slučajevima kada su prisutni faktori rizika ili komplikacije koje mogu ugroziti majku ili plod tokom porođaja. Može biti potrebna u slučajevima poput prevremene rupturiranja materične brave ili kada postoji potisak ploda sa strane koji sprečava vaginalni porođaj. Pubiotomija olakšava porođaj omogućavajući širenje karlice, čime se umanjuje rizik od povreda majke i ploda. Važno je napomenuti da je pubiotomija retko korišćen postupak, jer većina porođaja prolazi prirodno ili uz minimalne intervencije. Odluka o primeni pubiotomije donosi se individualno, uz pažljivo razmatranje svih faktora i procenu rizika od strane lekara.

Komentari