Pubis značenje

Pubis je anatomski termin koji se odnosi na stidnu kost, odnosno koščani deo ljudskog tela koji je deo karličnog pojasa. Stidna kost je jedan od tri glavna dela karlične kosti, zajedno sa ilijačnom (bedrenom) kosti i ishijalnom (sedalnom) kosti. Stidna kost se nalazi u prednjem delu karlice, ispod ilijačne kosti. Sa stidnom kosti su povezani različiti mišići i ligamentia, a ona ima važnu ulogu u pružanju podrške organima u karličnoj šupljini, kao i u omogućavanju stabilnosti i pokreta karličnog pojasa. Spoj između dve stidne kosti naziva se simfiza pubis i predstavlja hrskavičnu spojnicu koja omogućava blago kretanje i fleksibilnost tokom određenih aktivnosti, kao što su hodanje ili porođaj kod žena. Pubis je posebno značajan u kontekstu anatomije, medicine i fizioterapije, jer problemi u ovoj regiji mogu dovesti do različitih zdravstvenih problema, uključujući bol u karlici, disfunkciju karličnog pojasa, i poteškoće u kretanju.

Komentari