Publikacija značenje

Publikacija je štampani ili elektronski materijal koji se distribuira javnosti, obično s ciljem informisanja ili zabave. To može biti knjiga, časopis, novine, brošura, vodič, letak ili bilo koja druga forma koja sadrži tekst, slike ili druge informacije. Publikacije se često izdaju periodično, kao što su nedeljne, mesečne ili godišnje publikacije. One mogu biti štampane i distribuirane putem prodaje na kioscima, pretplate ili direktnog marketinga. Publikacije se takođe mogu objavljivati i putem interneta, gde čitaoci mogu pristupiti sadržaju putem veb stranica, portala ili elektronske pošte. Publikacije mogu biti iz različitih oblasti kao što su nauka, književnost, mediji, mode, sport, putovanja i još mnogo toga.

Komentari