Pumpa značenje

Pumpa je uređaj koji se koristi za prenos tečnosti, gasova ili čvrstih čestica. Njena osnovna namena je da povećava ili održava pritisak tečnosti ili gasova, kako bi se oni preneli ili isporučili na željeno mesto. Pumpe se koriste u različitim industrijskim sektorima, kao i u domaćinstvima, i mogu biti različitih veličina, snage i dizajna, zavisno od primene i potreba. Najčešće vrste pumpi su centrifugalne pumpe i reciprocirajuće pumpe. Centrifugalne pumpe koriste rotaciono kretanje impelera (radni deo pumpe) da bi primile tečnost i stvorile visoki pritisak i protok. One se najčešće koriste u industriji za prenos vode, raznih tečnosti ili gasova. Takođe se koriste u domaćinstvima za pumpanje vode iz bunara ili iz sistema za vodosnabdevanje. Reciprocirajuće pumpe, kao što im i ime kaže, koriste reciprocirajući (povratno-kružni) pokret kako bi prenele tečnost ili gas. Reciprocirajuće pumpe se koriste u različitim industrijskim procesima, kao što su hemijska industrija, naftna industrija ili procesi prerade hrane. Takođe, mogu se koristiti za pumpanje vode u domaćinstvu ili u poljoprivredi. Pumpe su bitne komponente mnogih sistema, kao što su sistemi za grejanje, hlađenje, vodosnabdevanje ili prečišćavanje vode. One omogućavaju kretanje tečnosti ili gasova kroz cevovode, creva ili kanale, što je od suštinske važnosti za normalno funkcionisanje mnogih industrija i domaćinstava.

Komentari