Raban značenje

Reč "raban" se odnosi na situaciju kada nešto postane trulo ili pokvareno, najčešće se koristi u kontekstu hrane. Takođe, može se upotrebiti da opiše neku materiju koja je postala neupotrebljiva zbog truljenja ili raspadanja. Reč je arhaičnog porekla i danas se relativno retko koristi u svakodnevnom govoru, ali je i dalje prepoznatljiva u nekim regionalnim dijalektima ili starijoj literaturi. Ponekad se koristi metaforički da opiše moralno truljenje ili propadanje neke situacije, organizacije ili društva. Na primer: - "Voće je stajalo predugo i postalo je raban." - "Ova institucija je potpuno raban, sve je korumpirano i funkcioniše loše." Dakle, "raban" ima široku primenu u opisivanju stanja truljenja ili pokvarenosti, bilo fizičke ili metaforičke.

Komentari