Rabatan značenje

Reč "rabatan" potiče iz turskog jezika i koristi se u srpskom jeziku, pretežno u trgovačkom kontekstu. U osnovnom smislu, rabatan označava popust ili sniženje cene koje se daje pri kupovini robe ili usluga. Ovo se često koristi kao poslovna strategija kako bi se privukli kupci ili kako bi se povećala prodaja određene robe. Rabatan može biti izražen kao određeni procenat od ukupne cene ili kao konkretan iznos koji se oduzima od početne cene. Na primer, ako prodavnica daje rabatan od 10% na sve proizvode, to znači da će svaki proizvod biti jeftiniji za 10% od navedene cene. Postoji nekoliko vrsta rabatana: 1. **Količinski rabatan**: Ovaj tip rabatana se daje kada kupac kupi veću količinu određene robe. Na primer, može se ponuditi popust za kupovinu 10 ili više jedinica istog proizvoda. 2. **Sezonski rabatan**: Ponude koje su vezane za određene sezone ili praznike. Na primer, popusti tokom novogodišnjih praznika ili letnjih rasprodaja. 3. **Promotivni rabatan**: Posebne ponude koje se koriste za promociju novih proizvoda ili brendova na tržištu. 4. **Gotovinski rabatan**: Popust koji se daje ako kupac plati odmah gotovinom, umesto da koristi kredit ili odloži plaćanje. Rabatan je koristan i za prodavce i za kupce. Prodavci ga koriste da povećaju prodaju, oslobode se zaliha ili promoviraju nove proizvode, dok kupci dobijaju priliku da uštede novac prilikom kupovine. Ova praksa je rasprostranjena u mnogim poslovnim okruženjima, od maloprodaje do veleprodaje.

Komentari