Rabulista značenje

"Rabulista" je termin koji se prevashodno koristi u negativnom kontekstu i odnosi se na osobu koja se bavi pravom, obično advokata, ali koja koristi svoje znanje i veštine na manipulativan, neiskren ili neetičan način. Ova osoba često koristi pravne tehničnosti, zamršene formulacije i pravne trikove kako bi ostvarila svoje ciljeve ili ciljeve svojih klijenata, čak i kada ti ciljevi nisu moralno ili etički opravdani. Rabulisti su poznati po tome što izvode sofisticirane, ali često pogrešne argumente, s ciljem da zbune ili zavedu sud ili druge strane u pravnom sporu. Oni mogu koristiti pravne rupe, proceduralne zamke i tehničke nejasnoće kako bi postigli željeni ishod, umesto da se oslanjaju na pravednost i osnovni razum zakona. U svakodnevnom govoru, kada se neko označi kao rabulista, ovo obično implicira kritiku njihovih metoda i pristupa, sugerišući da su skloni etički dvojbenim ponašanjima i da su spremni da prekrše moralne norme radi postizanja svog cilja. Razlika između rabuliste i odgovornog pravnika često se svodi na njihovu posvećenost pravdi i etici, pri čemu rabulista često stavlja lični interes iznad ovih vrednosti.

Komentari