Random značenje

Reč "random" dolazi iz engleskog jezika i koristi se i u srpskom jeziku da označi nešto što je nasumično, slučajno, ili bez ikakvog uređenog sistema ili logike. Na primer, u matematici i statistici, "random" označava proces ili ishod koji se ne može precizno predvideti zbog prisustva mnogih nezavisnih faktora. Ovo može uključivati slučajne brojeve, izbor uzoraka u anketama, ili redosled događaja koji se dešavaju bez ikakve predvidljivosti. U svakodnevnom govoru, reč "random" može se koristiti za opisivanje nečega što izgleda kao da nema nikakav obrazac ili smisao. Na primer, ako neko izabere pesmu iz muzike na svom telefonu bez gledanja, može se reći da je to nasumičan (random) izbor. Dakle, reč "random" implicira nedostatak strukture ili nameravanog izbora i može se odnositi na bilo šta što je određeno slučajem ili nasumičnošću.

Komentari