Realne konotacije značenje

Konotacije se odnose na dodatna značenja, ideje ili osećanja koja se povezuju s određenom rečju, izrazom ili konceptom, pored njihovog osnovnog, bukvalnog značenja. Kada se kaže "realne konotacije", ovo obično znači da se odnosi na konotacije koje su stvarno prisutne, jasno definisane ili konkretno izražene u datom kontekstu. Na primer, reč "vuk" ima bukvalno značenje - životinja koja pripada canidae porodici. No, u različitim kulturama i kontekstima, ova reč može imati različite konotacije. U nekim bajkama, vuk može imati negativnu konotaciju i simbolizuje zlo, opasnost ili prevaru. U drugim kulturama, vuk može imati pozitivnu konotaciju i simbolizuje snagu, slobodu ili hrabrost. "Dakle, "realne konotacije" ukazuju na takva dodatna značenja koja se zaista povezuju sa datom rečju ili izrazom u konkretnom kontekstu, a ne na hipotetičke, subjektivne, ili nejasno definisane konotacije.

Komentari