Rentgenijum značenje

Rentgenijum je sintetički radioaktivni hemijski element sa simbolom Rg i atomskim brojem 111. Nazvan je po Vilhelmu Rentgenu, nemačkom fizičaru koji je 1895. godine otkrio rentgensko zračenje. Rentgenijum je veoma retka i veštački proizvedena supstanca, te se vrlo malo zna o njegovim svojstvima. Zbog svoje radioaktivnosti, rentgenijum se ne javlja prirodno u prirodi i može se proizvesti samo u laboratorijskim uslovima. Prvi put je sintetisan 1994. godine u Institutu za teške jone u Darmštatu, Nemačka. Sinteza rentgenijuma uključuje udaranje atoma bizmuta visoke energije u ciljni atom plutonijuma ili američija. Kao veštački element, rentgenijum je veoma nestabilan i ima veoma kratko vreme poluraspada. To znači da se brzo raspada i nestaje. Zbog toga, veoma malo se može naučiti o njegovim svojstvima i ponašanju. Znanje o rentgenijumu uglavnom potiče iz teoretskih proračuna i modeliranja. Međutim, pretpostavlja se da je rentgenijum metal koji pripada grupi 11 periodnog sistema elemenata. Očekuje se da ima slična svojstva kao i ostali elemnti ove grupe, poput bakra i srebra. Takođe se pretpostavlja da može formirati različite hemijske spojeve, ali zbog svoje nestabilnosti i kratkog vremena života, ovi spojevi nisu još uvek detaljno proučeni. Rentgenijum se trenutno koristi samo u naučnim istraživanjima, posebno u proučavanju nuklearne fizike i hemije. Istraživači se nadaju da će dalja eksperimentalna istraživanja pomoći u razumevanju rentgenijuma i njegovih svojstava, ali zbog retkosti i kratkog vremenskog života, to je izazovno.

Komentari