Retoričko pitanje značenje

Retoričko pitanje je stilski i izražajni oblik u govornom i pisanom jeziku kojim se postavlja pitanje na koje odgovor nije potreban jer se pretpostavlja da je odgovor već poznat ili je odgovor sam po sebi očigledan. Dakle, retoričko pitanje nije namenjeno da pokrene diskusiju ili izazove konkretni odgovor, već da naglasi određenu poentu ili temu. Retoričko pitanje se često koristi u književnosti, javnom govoru, debatama, poeziji, političkim diskursima, a može se koristiti i u svakodnevnoj komunikaciji. Ono može biti vrlo efikasno sredstvo u retorici zato što vodi publiku da sama dođe do željenog zaključka, umesto da im se on direktno saopšti. Primer retoričkog pitanja bi bio: "Zar nisam dovoljno jasno objasnio?" Ovde se ne očekuje odgovor, već je cilj naglasiti da je već data dovoljno jasna objašnjenja.

Komentari